Bandsåg IMET Xsmart 3

Bandsåg IMET Xsmart 3

Bandsåg IMET Xsmart 3 är en Hydrauliskt driven automatisk pelarstyrd bandsåg som kännetecknas av robust mekanisk konstruktion, tillsammans med avancerad teknologi. Nya Xsmart 3 är utvecklad för serieproduktion med krav på hög produktivitet.

Artikelnr: xsmart3 Kategorier: , ,

Beskrivning

Bandsåg IMET Xsmart 3 är en utomatisk hydrauliskt driven pelarstyrd bandsåg som kännetecknas av robust mekanisk konstruktion, tillsammans med avancerad teknologi. Nya Xsmart3 är utvecklad för serieprodution med krav på hög produktivitet. 2-pelarstyrning där sågramen löper på linjära styrningar och drivs med återcirkulerande kulskruvar. Lämplig för kapning i solida material samt profiljärn. Kaplängder och antal kan programmeras med automatisk beräkning av antal matnings repetitioner efter angivna kaplängder. Arbetsparametrar, felmeddelanden, och relevanta justeringar är tillgängliga från kontrollpanelen. Bladhastigheten är steglöst justerbar mellan 15- 100 M/min. Bandsågblad 3730x34x1,1 mm

Bandsåg IMET Xsmart 3 i Standardutförande med:

 CNC kontroll för programmering av olika kaplängder och antal från samma ämnesmaterial.
 Frammatningsenhet med rullbana och materialstöd
 Elmotor för frammatningsenhet, utrustad med återcirkulerande kulskruvar.
 Dubbelt skruvstycke, som låser materialet på båda sidor om sågbladet.
 Bandhjul har en lutning på 30° vilket medför att bladets livslängd utökas.
 Minsta restbit endast 50 mm, inkrementell frammatning med automatisk beräkning av bladtjocklek.
 Bladledarna är monterade på en linjärstyrning och återcirkulerande kulskruvar som anpassas automatiskt efter materialets storlek.
 Sensor för automatisk identifiering av material för sågstart
 Tryckjustering av skruvstycken
 Motoriserad spåntransportör (option) och motoriserad bladrensborste.
 Ledlampor för belysning av arbetsområdet.
 Kylvätskeutrustning och sprutpistol för rengöring.

              

Datablad IMET Xsmart3_abtrax

 

 

 

 

Tillbehör

Bandsågblad Sandflex Cobra

Bandsågblad 3851PRX
Lämpliga sågblad för Xsmart3:
3851PRX-34-1,1-3/4- L=3730
3851PRX-34-1,1-4/6- L=3730
3851PRX-34-1,1-5/8- L=3730

Fabriksmonterade Tillval

Industry 4.0 Ready – SAWFACTORY (tillval)

Alla automatiska IMET NC-sågar kan anslutas till företagets nätverk via modem: den dedikerade mjukvaran SAWFACTORY finns också tillgänglig för teleservice, assistans, programmering och fjärrstyrning av skärprocessen. Programvaran låter dig överföra data och program från dator (där programmet skapas) till maskinen via USB. Upptäck SAWFACTORY: https://bit.ly/2RuxHuX

Minimalsmörjsystem (tillval)

Det är möjligt att utrusta maskinen med minimalsmörjning som eliminerar utspridningen av kylvätska, som sker vid användning av emulgerbar olja. Bladets varaktighet påverkas inte på något sätt.

Tryckreglering (Tillbehör)

Det är möjligt att utrusta Xsamrt3 med två extra tryckreducerare för att reglera båda maskinens skruvstycken (matarskruvstycket och det fasta skruvstycket) för att såga även tunnväggiga ämnen.

Laser ljusstråle (Tillval)

Möjliggör visualisera av skärlinjen.

Deluxe Kit (Tillval)

Deluxe Kit är ett tillgängligt tillval för att öka användarupplevelsen och optimera det professionella användararbetsflödet: det inkluderar kontrollsystemet för bladavvikelse, det smarta startsystemet för att ställa in villkor för renkapning och visar även sågramens nedmatningshastighet på maskinens display.

Hydraulisk buntsågning (tillval)

Det är möjligt att utrusta Xsmar3 med en hydrauliska enheten för buntsågning, den har en skärkapacitet på Max.340×250 och Min.130×10 mm. Vid buntsågning är den minsta restbiten 280 mm.

Rullbanor

Rullbord IMET typ RTS -W50

Rullbord med frilöpande rullar, att använda på in- och utmatningssidan av sågen.
Elsvetsad stålkonstruktion i sektioner av 2 meter vardera, med 7 rullar i galvaniserat stål. Plåtskydd i rullarna för att undvika deformering av rullarna. Strukturen är sluten för att undvika avrinning av skärvätska. Första sektionen har två i höjdled justerbar piedestaler, de följande sektionerna med enkel piedestal, för anslutning till den föregående sektionen. Utbyggbar med valfritt antal fortsättnings sektioner.

Vertikala rullar för bord (tillval)

Ett par av vertikala rullar för bordet tillverkade i stål och med 400 mm höjd. Max 2 par för varje 2m rullbord.

Video

Du kanske också gillar …