IMET typ XS 900

IMET XS 900 är en hydrauliskt driven halvautomatisk pelarstyrd bandsåg i mycket kraftigt utförande och med motordrivet sågbord.

 

Artikelnr: 092304 Kategorier: , ,

Beskrivning

Sågbalkens nedmatning sker med hjälp av återcirkulerande kulskruvar kopplad till en självlåsande elektrisk motor. Sågbågen är hydrauliskt balanserad på högprecisa linjära gejdrar. Arbetsparametrar, felmeddelanden, och relevanta justeringar är tillgängliga från kontrollpanelen. Bladhastigheten är steglöst justerbar. Maskinen är lämplig för kapning i profiljärn samt solida material vid 0° i halvautomatisk cykel. Materialet matas fram med hjälp av kedje-motordrivna rullar.

Standardutförande med

•Elektriska installationer enl. EU-normer

•Lågvolt 24V, huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.

•Arbetscykel: snabbmatning till startposition – arbetsmatning till nedre stopp – snabb retur till startposition.

•Hydraulisk bandspännings övervakning kontrollerad av styrsystemet. I slutet av sågcykeln minskas bandspänningen automatiskt för att undvika onödigt slitage av sågbladet.

• Golvstativ med utdragbar spåntank, kylvätskepump, hydraulenhet och hydrauloljetank.

•Motoriserad spåntransportör och motoriserad bladrensborste.

•Elektronisk varvtalsreglering.

•Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

              

Datablad XS 900_abtrax

 

 

 

 

Du kanske också gillar …