IMET Sirio 370 AF-E

IMET Sirio 370 AF-E

SIRIO 370 AF-E är den professionella automatiska vertikala geringssågen med vertikal nedmatningskontroll. Maskinen sågar från 0 ° till 45 ° höger i den halvautomatiska cykeln och från 0 ° till 60 ° vänster i den automatiska cykeln. Bladet med den vertikala nedmatningen tillåter sågning av höghållfast stål (även rostfritt stål och lätta legeringar om de är utrustade med ESC-elektronisk varvtalsreglering).

Artikelnr: 078301 Kategorier: , ,

Beskrivning

IMET Sirio 370 AF-E är en hel – och halvautomatisk elektronisk vertikal cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Elektropneumatisk styrning med hydraulisk matning av huvudets matning. Som tillbehör finns steglös hastighet ESC-utförande som ökar maskinens användbarhet från kapning i rostfria- till metallmaterial.

Från kontrollpanelen på SIRIO 370 AF-E kan inställning göras av antal bitar att såga, positionering av bladet för snabb nedmatning, start och slutposition för arbetsmatning och inställning av klingans hastighet. I displayen visas cykeltid och antal sågade snitt.

På SIRIO 370 AF-E ställs skärlängd in genom den manuella lägesställaren med digital avläsning och decimalinställning för maximal positioneringsprecision.

Matarvagnen till SIRIO 370 AF-E är monterad på en flytande platta för att tillåta matning av stänger som inte är helt raka. Drivning sker med pneumatisk cylinder. Matarvagnens skruvstycke öppnar 200 mm, enkelslag max 520 mm (minst ändbit 170 mm)

Alla SIRIO-modellerna har bladrengöringsborsten monterad som standard, den är gjord av nylon för att inte skada skäreggen på bladet och för att den skall hållas ren.

Slutväxel arbetar i oljebad med stort bronshjul (dia. 140 mm), växellådan består av tandremsdrift.
Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.
Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.

 

IMET Sirio 370 AF-E i Standardutförande med:

· Elektriska installationer enl. EU-normer, nödstopp, lågvolt (24V), låsbar huvudströmbrytare
och underspännings skydd.
· Säkerhetssystem där motorn kan reverseras för frikoppling av fastkörd klinga.
· Elektronisk kontroll. All manövrering av maskinen (inkl. såghuvudets rörelser, snabbmatning,
arbetsstart, arbetsslut) programmeras på kontrollpanelen, som är monterad på en svängbar arm.
· Display för övervakning av klingans livslängd, hastighet, antal kapningar, kapningscykler,
motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
· Matningsanordning med slaglängd upp till 520 mm. Minsta kaplängd 4 mm. Ändbit 170 mm.
Detaljräknare (1-9999) och matningsrepition (1-29).
· Manuell positionering med digital avläsning. Justerbart skruvstycke som är flyttbart
längs arbetsbordet.
· Matarskruvstycken monterade på flytande platta som rör sig med kulbussningar på härdade och slipade axlar.
· Stativ med utdragbar spånpanna, kylvätskeutrustning och spolpistol.
· Klingborste för rensning av klinga
· Justerbart skruvstycke som är flyttbart längs arbetsbordet
· Antivibrationsarm för gradfri kapning
· Vertikalskruvstycke och stödrulle för kapning av material sida vid sida.
· Luftövervakningsenhet med smörjfunktion.
· Nödvändiga serviceverktyg och manual.

 

             

Produktblad Sirio_370_AF-E Abtrax

 

 

 

 

Tillbehör

Kapklinga HSS

HSS DMo5 350×2,5×40 mm

 

V-backar (Tillval)

Gjutna V-backar av för buntsågning av rundstänger (max diameter 85 mm.) inkl. verktyg för montering.

Fabriksmonterade Tillval

Elektronisk variabel hastighet 15-70 rpm (Tillval)

Standardbladhastigheten för Sirio 370 är med 2 lägen 15/30 rpm och man kan alternativt få maskinen med 30/60 rpm. Beställer man maskinen med 30/60 rpm och lägger till ESC- Elektronisk variabel hastighet fördubblas växelriktarens hastighetsvariator, vilket innebär att man kan få Imet Sirio 370 med en hastighet på 30 – 140 rpm.

 

Minimalsmörjsystem (tillval)

Det är möjligt att utrusta Imet Sirio 370 AF-E med minimalsmörjning som eliminerar utspridningen av kylvätska, som sker vid användning av emulgerbar olja. Bladets varaktighet påverkas inte på något sätt.

Rullbord

Anslutningssektion mellan maskin och rullbord, längd 1 m för inmatningssidan.

 

Rullbord typ RTS W30  in/-utmatningssidan, L=2M/sektion max 700 kg, utrustad med stål-rullar.

Du kanske också gillar …