IMET KS 502

IMET KS 502

Hydraulisk halvautomatisk 2-pelar styrd bandsåg, giringsbar från 0° till 60° vänster och höger.

Sågramen drivs av självbromsande kuggväxelmotor.

Bladhastigheten är steglöst justerbar mellan 15- 100 M/min.

Artikelnr: 046334 Kategorier: , ,

Beskrivning

Halvautomatisk 2-pelarstyrd, hydrauliskt driven bandsåg. Speciellt anpassa för sågning av stålkonstruktioner, rör och massiva ämnen. Möjlighet att såga med variabel vinkel upp till 60 ° höger och
vänster, med manuell förflyttning. Sågram av kraftig stålkonstruktion i sektionerat tubutförande. Nedmatning sker med hjälp av återcirkulerande kulskruvar kopplad till en självlåsande elektrisk motor.

Sågramens har en vinkel på 6° som möjliggör att sågbladet fritt och lätt att skära genom till botten av en struktur utan vibrationer, låsningar, eller avmattning av sågningshastigheten. Sågbordet upplagrat på förspänd central kullagerbana. Bandhjulens diameter 520 mm Long-Life monobloc motoreducer. Elektronisk Inverter för variabel bandhastighet från 15 -100 m/min. Hårdmetall- och kullagerstyrningar för sågbladet. Automatisk kontroll av början och slut för arbetsmatningen ”Long-life” växellåda som arbetar i oljebad.

Standardutförande med

· Elektriska installationer enl. EU-normer.
· Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings
skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
· Rörliga delar skyddade enligt gällande regler.
· Hydraulisk reglering av matningshastighet och spännkraft
från kontrollpanelen.
· Mekanisk bladspänning med mikrobrytare för rätt
bandspänning och automatiskt stop vid bladbrott.
· Automatisk, mekanisk avkänning av materialdimension.
· Stativ med inbyggd kylvätsketank och kylvätskepump,
hydraulisk enhet med variabel pump.
· Motoriserad bladrensborste.
· Hydrauliskt frontskruvstycke med full slaglängd
· Fästen för anslutning av materialrullbanor.
· Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

              

Datablad KS_502_abtrax

 

 

 

Du gillar kanske också…