IMET CUBO 300E Flat

Bandsåg IMET CUBO 300E Flat

IMET CUBO 300E Flat är en helautomatisk, helhydraulisk, elektroniskt styrd, bandsåg, byggd enligt gällande Europeiska normer. Maskinen kan användas till såväl profiler som solida ämnen. Girkapning möjlig från 0° till 60° vänster. Sågramen är  i gjutet tubutförande.

 

Artikelnr: 072302 Kategorier: , ,

Beskrivning

INET Cubo 300 har en bandspänning på 1700 kg/cm². Såghjulens diameter är 320 mm. Efterjusterbara koniska lager på sågramens led. Växellådan arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.

Arbetscykel: Efter att ha programmerat önskad längd och antal startas maskinen. Maskinen renkapar först, matar sedan fram materialet och kapar till inställd längd och antal.

Bandsåg IMET CUBO 300E Flat i Standardutförande med:

• Elektriska installationer enl. EU-normer.
• Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
• Elpanel med låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor.
• Nödstopp och ampére mätare för motor.
• Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
• Stativ med dörr och invändig öppning, kylvätsketank och pump, flyttbart med gaffelvagn.
• Elektronisk kontroll. Display för övervakning av bandlivslängd, bandhastighet, antal kapningar, kapningscykler, motoreffekt samt Autodiagnostic vid fel.
• Hydrauliskt skruvstycke med backhöjd 130 mm.
• Frammatare . max./min. frammatning 515 / 2,5 mm (justeras med handratt direkt på enheten), skrotbit 210 mm, antal kapningar 1-9999 st och antal omtag 1-29 st.
• Förstärkt bladledare med hårdmetallstyrningar ochextra lager.
• Rensborste för band.
• Justerbart materialanslag.
• Bi-metall sågblad
• Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

              

cubo 300 e flat

 

 

 

Tillbehör

Bandsågblad Sandflex Cobra

Bandsågblad 3851PRX
Vanligast använda sågblad till BS 300/Cubo 300:
3851PRX-27-0,9-4/6- L=2765
3851PRX-27-09-5/8- L=2765
3851PRX-27-0,9-6/10- L=2765

 

 

 

 

 

Fabriksmonterade Tillval

Elektronisk variabel hastighet (18-110 m/min) (Tillval)

Vid behov kan operatören via manöverpanelen justera maskinens bladhastighet för att kunna såga ett brett utbud av material och olika dimensioner. Varvtalsändringen sker via inverter och påverkar inte motorns effekt. (Ingår som standard på IMET:s NC-modeller)

Buntkapningsutrustning (tillval)

CUBO automatiska bandsågar kan användas med buntkapningsanordning. Buntkapning kan endast användas för sågning vid 0°.

Kapacitet för buntsågning med enheten monterad:

I halvautomatisk cykel: max 350x160mm, min 55x10mm.

I automatisk cykel: max 300x160mm, min. 85x10mm.

Enheten kan demonteras med skruvarna på det fasta skruvstycket och på matningsskruvstycket. Hydraulslangarna lossas med hjälp av snabbkopplingar.

Motoriserad spåntransportör (tillval)

Spåntransportör IMET

Det är möjligt att beställa alla bandsågar i CUBO-SERIEN med en motoriserad spåntransportör som är placerad i sidled (på utlastningssidan) av maskinen.

Spåntransportören gör det möjligt att optimera maskinens effektivitet genom att ta bort spån under skärning.

Tryckredusering av skruvstycken (Tillval)

Att användas vid sågning av tunnväggiga rör.

Minimalsmörjsystem (tillval)

Det är möjligt att utrusta maskinen med minimalsmörjning som eliminerar utspridningen av kylvätska, som sker vid användning av emulgerbar olja. Bladets varaktighet påverkas inte på något sätt.

Laser ljusstråle (Tillval)

Möjliggör visualisera av skärlinjen.

 

Rullbanor

Rullbord IMET typ RTS -W50

Rullbord med frilöpande rullar, att använda på in- och utmatningssidan av sågen.
Elsvetsad stålkonstruktion i sektioner av 2 meter vardera, med 7 rullar i galvaniserat stål. Plåtskydd i rullarna för att undvika deformering av rullarna. Strukturen är sluten för att undvika avrinning av skärvätska. Första sektionen har två i höjdled justerbar piedestaler, de följande sektionerna med enkel piedestal, för anslutning till den föregående sektionen. Utbyggbar med valfritt antal fortsättnings sektioner.

Du gillar kanske också…