Bandsåg IMET BS 350 GH

Bandsåg IMET BS 350 GH

Bandsåg med justerbar nedmatningskontroll (autocut), giringsbar från 0° till 60° vänster och 0 till 45° höger. Skruvstycke med snabblåsning, flyttbart från höger till vänster sida av arbetsbordet.

Startknapp inbyggd i manöverspaken. Nödstopp och ampere mätare för motor. Stativ med dörr och invändig öppning för kylvätsketank och pump. Flyttbar med gaffelvagn.

 

Beskrivning

Bandspänning upp till2300 kg/cm². Snabb inställning av det rullagrade bordet genom automatiska stopp vid 60, 45, 0, 45 grader. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Såghjulens diameter 360 mm. Växellåda arbetar i oljebad. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.

Bandsåg IMET typ BS 350 GH i Standardutförande med:

• Elektriska installationer enl. EU-normer.
• Lågvolt (24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor.
• Nödstopp och ampére mätare för motor.
• Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
• Koppling för inmatningsrullbana, inkl. stödrulle.
• Materialutmatningsbana konverterbar för tillkoppling av rullbana på utmatningssidan.
• Flyttbart skruvstycke med snabblåsning

• Rensborste för band.
• Justerbart materialanslag.
• Bi-metall sågblad
• Förberedd för fotpedal.
• Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

 

            

Datablad BS_350_GH Abtrax

 

 

Tillbehör

Bandsågblad 3851PRX-27-0,9-3/4 L= 3370

Bandsågblad 3851PRX-27-0,9-4/6 L=3370

Bandsågblad 3851PRX-27-0,9-5/8 L=3370

Bandsågblad 3851PRX-27-0,9-6/10 L=3370

Fabriksmonterade tillval

ESC-elektronisk steglös varvtalsreglering av bladhastigheten, 18-100 m/min

Minimal smörjsystem med munstycke och tank 1,3l

Laser ljusstråle för att visualisera skärlinjen

Rullbanor

Adapter till rullbord, utmatningssidan

Rullbord in/-utmatningssidan, L=2M/sektion max 700 kg

Rullbord IMET typ RTM med skala och längdanslag, L=2M/sektion, max 600 kg
Digitalt rullbord  typ RTD, förflyttning vi handratt. Automatisk och pneumatisk indragning 50 mm för att underlätta lossning av det kapade ämnet.
Rullbord typ RTP, längdanslag med motoriserad rörelse och möjlighet att planera olika längder.

Rullbord typ RTL med digital avläsning.

 

*Utförlig info angående våra olika typer av rullbord, visas under menyn –Rullbanor till bandsågar

 

Du kanske också gillar …