Gradsaxar -Motoriserade

Modell Kapacitet Bild

HM Maskingradsaxar

S-650M/S-1000M

Standardutrustad med justerbart vinkelanslag med gradskala, vinkelinställbart plåtanslag med mm-skala, samt plåtnedhållare. Dessutom har modellen belyst snittlinje.

S-650:

Bänkutförande

Längd: 990 mm

Bredd: 1150 mm.

Höjd utan stativ: 455 mm

Vikt: 105 Kg

S-650:

Bänkutförande

Längd: 1250 mm

Bredd: 950 mm.

Höjd utan stativ: 535 mm

Vikt: 260 Kg

Tillbehörsutrustning:

Benstativ

S-650 M:

Arbetsbredd:

650 mm

Plåttjocklek:

1,25 mm

 

S-1000 M:

Arbetsbredd:

1050 mm

Plåttjocklek:

1,0 mm

Maskingradsax typ JBS

standardutrustad med vinkelinställning, plåtanslag, snittkantsbelysning, dubbelslipade självjusterande knivar och plåtnedhållare. 

 

Fallplåt fram/bak.

JBS 1250/3 - 1250/4

Längd: 1700 -1750 mm

Bredd: 1708 - 1708 mm.

Höjd: 1100 - 1200mm

Vikt: 890 - 1190 Kg

Snittvinkell: 2,0 ° - 2,4 °

JBS 2000/2 - 2000/3

Längd: 2250 - 2300 mm

Bredd: 1708 - 1708 mm.

Höjd: 1100 1200 mm

Vikt: 1735 - 1865 Kg

Snittvinkell: 1,75 °- 2,0 °

JBS-1250:

Arbetsbredd:

1275 mm

Plåttjocklek:

3,0 mm / 4.0 mm

 

JBS-2000:

Arbetsbredd:

2025 mm

Plåttjocklek:

2,0 mm / 3,0 mm

Maskingradsax typ

WKS 1300 / 1500

standardutrustad med plåtanslag, snittkantsbelysning, dubbelslipade självjusterande knivar och plåtnedhållare. 

 

.

WKS 1300/30 - 1500/30

Längd: 1718 -1950 mm

Bredd: 1370 - 1370 mm.

Höjd: 1200 - 1200mm

Vikt: 965 - 990 Kg

Snittvinkell: 2,0 ° - 2,0 °

 

WKS-1300:

Arbetsbredd:

1050 mm

Plåttjocklek:

3,0 mm

 

WKS-1500:

Arbetsbredd:

1550 mm

Plåttjocklek:

3,0 mm

 

 

Maskingradsax typ

WKS 2000 / 2500 /3000

standardutrustad med plåtanslag, snittkantsbelysning, dubbelslipade självjusterande knivar och plåtnedhållare. 

 

.

WKS 2000 /2500/ 3000

Längd: 2420 -2900 -3420 mm

Bredd: 1370 - 1370 -1370 mm.

Höjd: 1250 - 1370 - 1600 mm

Vikt: 1250 - 1370 - 1600 Kg

Snittvinkell: 1,0 °

 

WKS-2000/30:

Arbetsbredd:

2050 mm

Plåttjocklek:

3,0 mm

 

WKS-2500/25:

Arbetsbredd:

2550 mm

Plåttjocklek:

2,5 mm

 

WKS-3000/20:

Arbetsbredd:

3100 mm

Plåttjocklek:

2,0 mm

Maskingradsax typ WKS

40 /50 mm

standardutrustad med plåtanslag, snittkantsbelysning, dubbelslipade självjusterande knivar och plåtnedhållare. 

 

.

WKS 1000/50 -1500/40 - 1500/50

Längd: 1900 -1950 -2200 mm

Bredd: 2250 mm

Höjd: 1400 mm

Vikt: 2400 - 2540 - 2800 Kg

Snittvinkell: 2,7 ° 2,25° 2,7 °

 

WKS 2000/40 -2500/40 - 3000/40

Längd: 2700 -3200 -3800 mm

Bredd: 2200 mm

Höjd: 1400 mm

Vikt: 2900 - 3400 - 3955 Kg

Snittvinkell: 2,25°

 

 

Tillbehörsutrustning:

Motoriserat plåtanhåll

Digitalt anhåll med förval

 

 

 

 

WKS-1000/50:

Arbetsbredd:

1050 mm

Plåttjocklek:

5,0 mm

 

WKS-1500/40 -50:

Arbetsbredd:

1550 mm

Plåttjocklek:

4,0 mm / 5.0 mm

 

WKS-2000/40:

Arbetsbredd:

2050 mm

Plåttjocklek:

4,0 mm

 

WKS-2500/40:

Arbetsbredd:

2550 mm

Plåttjocklek:

4,0 mm

 

WKS-3000/40:

Arbetsbredd:

3100 mm

Plåttjocklek:

4,0 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abtrax Verktygsmaskiner, Kungsvägen 13, 595 50 Mjölby. Tel 0142-155 80. Fax 0142-29 78 55. E-mail maskiner@abtrax.com